pope

Diecezja sandomierska

Inauguracja VI roku Szkoły Biblijnej

We czwartek, 24 października 2019 r., Mszą św. w ostrowieckim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zainaugurowano VI rok działalności Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Pawła Apostoła. Eucharystii przewodniczył ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, prowadzący zajęcia biblijne. Program Szkoły Biblijnej w roku akademickim 2019/2020 obejmuje Listy Nowotestamentalne oraz Księgę Apokalipsy, a także problematykę źródeł biblijnych Mszy św. – w kontekście zbliżającego się w Kościele Roku Eucharystii. Spotkania biblijne przy ostrowieckim Sanktuarium odbywają się od października do czerwca w ostatni czwartek miesiąca (vide program). Patronat naukowy nad Szkołą Biblijną w Ostrowcu Św. objęły: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej oraz Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, zaś patronat medialny sandomierski “Gość Niedzielny”.

Program tutaj