pope

Diecezja sandomierska

XXV Diecezjalny Tydzień Biblijny 2019 - sprawozdanie

XXV Diecezjalny Tydzień Biblijny 2019

W dniach 24 – 30 listopada 2019 r., od Niedzieli Chrystusa Króla do soboty przed I Niedzielą Adwentu na terenie Diecezji Sandomierskiej odbył się jubileuszowy, XXV Jesienny Tydzień Biblijny.

Odpowiednio wcześniej do wszystkich parafii w diecezji trafiły materiały duszpasterskie na Tydzień Biblijny pt. „W mocy Bożego Ducha” (por. Dz 2,4), przygotowane przez ks. prof. nadzw. dr hab. Romana B. Sieronia. W publikacji liczącej 58 stron znalazły się: przedmowa Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, duszpastersko-formacyjny program Tygodnia Biblijnego, homilia na Niedzielę Chrystusa Króla biblisty ks. dra Pawła Laska, celebracja Słowa Bożego, homilie biblijne na każdy dzień Tygodnia oparte o katechezy pneumatologiczne św. Jana Pawła II.

W Niedzielę Chrystusa Króla, ks. Roman B. Sieroń, delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego wygłosił w parafii akademickiej p.w. św. Jana Pawła II w Stalowej Woli – na zaproszenie jej proboszcza ks. Marcina Hanusa – okolicznościowe homilie. W tej stalowowolskiej parafii, z okazji diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w 2020 r. zostaną wygłoszone przez ks. R.B. Sieronia wykłady otwarte z cyklu „U biblijnych źródeł Eucharystii” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

We wtorek, 26 listopada 2019 r. w Domu Księży Sercanów „Domus Mater” w Krakowie podczas zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego ks. Roman B. Sieroń wygłosił okolicznościowy wykład: „«Pedagogia życia» sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata, rektora KUL, teologa i pedagoga (1900-1979)”.

We czwartek, 28 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Biblijnej im. św. Pawła Apostoła, działającej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Listopadowy wykład, prowadzony przez ks. Romana B. Sieronia poświęcony był 2 Listowi św. Jana (z tegorocznego cyklu: Poznajemy księgi Pisma Świętego) oraz ogniowi, światłu i kadzidłu (z nowego cyklu: Źródła biblijne Eucharystii). Warto dodać, iż Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Pawła Apostoła w Ostrowcu Św. działająca już szósty rok prowadzona jest pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej.

Kończący Tydzień Biblijny piątek, 29 listopada 2019 r. przyniósł międzynarodowe, polsko-ukraińskie kolokwium naukowe poświęcone 15-leciu istnienia kwartalnika naukowego Wydziału KUL w Stalowej Woli „Społeczeństwo i Rodzina”. W gmachu Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli spotkali się naukowcy ze Lwowa (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego, Uniwersytet Iwana Franka), Lublina, Sandomierza, Sanoka, Radomia, Krakowa, Stalowej Woli. W latach 2004-2019 na łamach 11 punktowego „Społeczeństwa i Rodziny” pojawiały się również artykuły z teologii i nauk biblijnych, dostosowane do specyfiki czasopisma. Patronami naukowymi sympozjum były: Polskie Towarzystwo Teologiczne oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej.