pope

Diecezja sandomierska

Niedziela Słowa Bożego w Diecezji Sandomierskiej

Po raz pierwszy w całym Kościele powszechnym 26 stycznia 2020 r. będziemy obchodzili Niedzielę Słowa Bożego. Ustanowił ją papież Franciszek Listem apostolskim w formie motu proprio „Aperuit illis” wydanym we wspomnienie patrona biblistów św. Hieronima, 30 września 2019 r.

„Ustanawiam zatem – pisze Ojciec św. Franciszek – trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu słowa Bożego (…) Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” (AI 3).

W rozpoczętym Roku Eucharystii, 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, bliskiej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia jak i trwającym w naszej diecezji Roku Synodalnym nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele (Verbum Domini 121). Św. Jan Paweł II przypominał: „Pismo Święte jest czystym i trwałym źródłem życia duchowego oraz najwyższą regułą jego wiary. W życiu człowieka wierzącego jest ono niczym orzeźwiająca woda i krzepiący pokarm. Dlatego zachęcam wszystkich, by jak najbliżej i jak najczęściej obcowali ze Słowem Bożym, otwierali się na jego działanie, na jego uzdrawiająca i stwórczą moc” (Anioł Pański, 20 lipca 1997 r.).

Papież Franciszek w Aperuit illis dodaje: „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa»” (AI 1).

Sposoby celebracji nowo ustanowionej Niedzieli Słowa Bożego podpowiada sam papieski dokument: „Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana (…) Proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina” (AI 3).

Papież Franciszek apeluje, by Dzień poświęcony Biblii „nie odbywał się tylko «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty” (AI 8).

W Diecezji Sandomierskiej krzewieniu słowa Bożego – apostolatowi biblijnemu poświęcony jest już jesienny Tydzień Biblijny, trwający od Niedzieli Chrystusa Króla do soboty przed I Niedzielą Adwentu. Materiały na Diecezjalny Tydzień Biblijny trafiają do wszystkich parafii – to kolejna zachęta do wszystkich Duszpasterzy, abyśmy z nich obficie korzystali. W Polsce także w trzecią Niedzielę Wielkanocną obchodzone są Niedziela Biblijna – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego oraz Ogólnopolski Tydzień Biblijny, moderowane i obchodzone przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II również w naszej diecezji. Warto wykorzystać materiały z tych wydarzeń podczas Niedzieli Słowa Bożego (np. ze strony www.biblista.pl; biuletyn Dzieła Biblijnego „Przegląd Biblijny”; zeszyt spotkań „Krąg Biblijny”). Niech papieska Niedziela Słowa Bożego będzie zachętą do propagowania idei konkursów biblijnych dla szkół podstawowych i średnich, organizowanych przez Diecezję Sandomierską jak i Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II.
 W wielu parafiach Diecezji Sandomierskiej działają Szkoły Biblijne jak choćby w Tarnobrzegu i Ostrowcu Świętokrzyskim; kręgi i grupy miłośników Pisma Świętego. Postarajmy się, aby było ich coraz więcej i aby były coraz liczniejsze. Warto, aby księża, osoby życia konsekrowanego i katecheci świeccy zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka „ze względu na posługę, jaką pełnią, pomagając we wzroście wiary, czuli pilną potrzebę odnawiania się poprzez bliskość i studiowanie Pisma Świętego, które ułatwia im prowadzenie prawdziwego dialogu pomiędzy tymi, którzy ich słuchają, a Słowem Bożym” (AI 5).

Wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa Listu Biblijnego papieża Franciszka: „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje (AI 8). Na drodze przyjmowania Słowa Bożego towarzyszy nam Matka Pana, uznana za błogosławioną, ponieważ uwierzyła w spełnienie tego, co Pan Jej powiedział (por. Łk 1, 45 – AI 15). Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”.

Przygotował (do wykorzystania w DSwI etc.):
Ks. Roman Bogusław Sieroń,
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej

 

https://diecezjasandomierska.pl/przed-niedziela-slowa-bozego-2020-w-diecezji-sandomierskiej/