Życzenia wielkanocne 2024

Resurrection

W imieniu Zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II składamy wszystkim serdeczne życzenia świąteczne.

Niech Zmartwychwstały Pan, który pokonał śmierć, umacnia Was w wierze i przekonaniu, że również zmartwychwstaniemy.

Niech Jego łaska nieustannie Wam towarzyszy, aby Wasze życie było nieustannym zanurzaniem się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!