pope

Diecezja Poznańska

Rekolekcje LECTIO DIVINA - MYŚLIBÓRZ

Rekolekcje ze św. Markiem, Mateuszem i Janem (etapy I, II oraz IV)

Termin: 28.12.2016 - 05.01.2017 r.

 jerozolimka

Rekolekcje lectio divina oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, sięgającej początków chrześcijaństwa. Jest ona dostępna dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości ze Słowem Bożym: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Trwają 8 dni. Przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

Rekolekcje prowadzą oraz towarzyszą: ks. Wojciech Zimny, ks. Tomasz Niedziela SDS oraz Siostry Jezusa Miłosiernego.

Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach lectio divina jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza. Każda osoba jest przyjmowana indywidualnie, wysyłamy również potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje. Po zakwalifikowaniu uczestnik proszony jest o przesłanie 100 zł zaliczki.

Więcej informacji oraz kwestionariusz do pobrania pod adresem:

LECTIO DIVINA