Kodeks 0181

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany na IV lub V w. po Chr. Do czasów obecnych zachowała się jedna karta z fragmentem Ewangelii Łukasza (9,59 - 10,14). Rozmiar karty wynosił 15,4 x 13,6 cm. Tekst zachowany w dobrym stanie, mimo przetarć, pisany jest jedną kolumną na stronę, 26 linijek w kolumnie; na linijkę przypada zazwyczaj 28 liter. Charakter pisma skryby przypomina pismo z Kodeksu Aleksandryjskiego. Typ tekstu jest określany jako aleksandryjski , a manuskrypt zaliczony został do II-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu. W wydaniu Nestle-Aland jest on traktowany jako świadek cytowany w pierwszej kolejności, to znaczy wszystkie brzmienia tekstu różne od tych poświadczanych w Kodeksie 0181 są zaznaczane w aparacie krytycznym. Manuskrypt powstał w Egipcie, a odkryty został w El-Aszmunejn. Manuskrypt znajduje się w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu (Pap. K. 39778).

Ciekawostki:

  • Obserwowane przetarcia są skutkiem zginania karty w starożytności.
  • Skryba popełnia błąd itacyzmu.
  • Nomina sacra pisane są skrótami.

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.