Kodeks 0186 / 0224

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany na V lub VI w. po Chr. Do czasów obecnych zachował się fragment jednej karty z tekstem Drugiego Listu do Koryntian (4,5-8.10.13). Oryginalny rozmiar karty wynosił 18 x 15 cm. Tekst pisany jest dwiema kolumnami na stronę, 17 linijek w kolumnie, na linijkę przypadało ok. 10 liter. Typ tekstu jest określany jako mieszany, a manuskrypt zaliczony został do III-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu.  Manuskrypt powstał najprawdopodobniej w Egipcie, nieznane jest miejsce jego odnalezienia, choć jako najbardziej prawdopodobne miejsce wskazuje się Fajjum. Obecnie znajduje się w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu (Pap. K. 3075 oraz 39788).

Ciekawostki:

  • Skryba nie stosował punktacji (znaków interpunkcyjnych, akcentów), choć zaznaczał przydechy.
  • Nad litermi omikron oraz epsilon znajdują się znaki o niewiadomym zastosowaniu.
  • Pierwotnie fragmenty 0186 oraz 0224 traktowano jako dwóch niezależnych świadków, z czasem odkryto, że stanowiły jedną kartę. Zaproponował to w 1953 r. Herbert Klos.

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.